วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด รูปภาพจราจร

10.ข้อสอบใบขับขี่จริงหมวด รูปภาพจราจร มีทั้งหมด 20 ข้อ


10.1 จากภาพผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการขับรถตรงไปจะต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. หยุดรอให้รถคัน ข. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้เลย
ค. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ง. หยุดรอให้รถคัน ข. และ ค. ขับผ่านไปก่อน

10.2 จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไร


ก. ห้ามหยุดแต่สามารถจอดรถได้ทุกชนิด
ข. ห้ามจอดรถทุกชนิดยกเว้นรถยนต์
ค. ห้ามหยุดห้ามจอดรถทุกชนิด
ง. ห้ามจอดแต่สามารถหยุดรถได้ชั่วขณะ

10.3 จากภาพรถคันใดมีสิทธิใช้ทางได้ก่อนก. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางโท
ข. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ค. รถคัน ก. เนื่องจากอยู่ในทางเอก
ง. รถคัน ข. เนื่องจากอยู่ในทางโท

10.4 ผู้ขับขี่รถคัน ก. ต้องการจะขับรถตรงไป จะต้องปฏิบัติอย่างไรก. หยุดรอให้รถคัน ค. ขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง
ค. ขับรถไปจอดคู่กับรถคัน ข. ทางด้านขวา
ง. ขับรถไปต่อท้ายรถคัน ข. และเปิดไฟฉุกเฉินให้ผู้ขับรถคัน ค. รู้


10.5 จากภาพผู้ขับขี่รถคันนี้จะต้องปฏิบัติอย่างไรก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวาง(แสดงว่าเป็นทางรอง)หน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้
ง. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ

10.6 จากภาพผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติอย่างไรก. หยุดรถและรอให้รถในทางขวางหน้าขับผ่านไปก่อน
ข. ให้ชะลอรถแล้วหยุดคร่อมเส้นประเพื่อให้มองเห็นรถที่มาจากด้านขวามือ
ค. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากเป็นเส้นประ
ง. ขับรถผ่านไปได้ทันทีเนื่องจากมีป้ายให้ทางแสดงไว้


10.7 จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?


ง. ตอบข้อนี้10.8 จากภาพต่อไปนี้ ภาพใดแสดงการจอดรถอย่างถูกต้อง?ค. ตอบข้อนี้


10.9 จากภาพ ข้อใดแสดงการหยุดรถที่ไม่ถูกต้อง?

ก. ตอบข้อนี้

10.10 ภาพในข้อใดต่อไปนี้ แสดงการเลี้ยวรถที่ถูกต้อง?ค ตอบข้อนี้10.11 ภาพในข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง?

ก. ตอบข้อนี้

10.12 จากภาพรถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อน

ก. ทั้งรถ A และ รถ B
ข. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ค. รถคัน B
ง. รถคัน A


10.13 จากภาพเครื่องหมายแบ่งช่องจราจรบนพื้นทาง.หมายความว่าอย่างไร?ก. ให้ผู้ขับขี่กลับรถได้
ข. ให้ผู้ขับขี่เลี้ยวขวาได้
ค. ให้ผู้ขับขี่จอดรถได้
ง. ห้ามผู้ขับขี่แซงเข้าไปในทางเดินรถทางขวา


10.14 ในทางร่วมทางแยกที่ไม่มีสัญญาณไฟ ถ้าขับรถมาถึงพร้อมกัน รถคันใดมีสิทธิ์ขับผ่านไปได้ก่อนก. คันที่มาถึงทางร่วมทางแยกก่อน
ข. ทั้งรถ ก. และ รถ ข.
ค. รถ ข.
ง. รถ ก.


10.15 จากภาพ รถคัน ก. จะต้องปฏิบัติอย่างไรก. หยุดรถเพื่อให้รถจากทางด้านซ้ายขับผ่านไปก่อน
ข. ลดความเร็วของรถเพื่อให้รถทางด้านซ้ายและขวาขับผ่านไปก่อน
ค. หยุดรถเพื่อให้รถทางด้านขวามือขับผ่านไปก่อน
ง. ขับรถผ่านทางร่วมทางแยกไปได้เลย


10.16 จากภาพผู้ขับขี่รถคันใดสามารถขับรถแซงผ่านขึ้นหน้ารถคันอื่นได้ก. รถคัน ก.
ข. รถคัน ก.และคัน ข
ค. รถคัน ข.
ง. รถจักรยานยนต์


10.17 จากภาพข้อใดถูกต้องค. ตอบข้อนี้10.18 ผู้ขับขี่ต้องการเลี้ยวขวาและมีรถทางตรงวิ่งสวนมา จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถให้รถทางขวามือผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ข. หยุดรอให้รถทางตรงสวนมาก่อนจึงเลี้ยวขวาได้
ค. เลี้ยวได้ทันที
ง. ห้ามเลี้ยวรถ


10.19 กรณีมีรถเลี้ยวซ้ายและเลี้ยวขวาพร้อมกันในเส้นทางเดียวกันผู้ขับขี่ต้องทำอย่างไร

ก. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวได้ทันที
ข. ผู้ที่จะเลี้ยวซ้ายต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางขวาก่อน
ค. ผู้ที่จะเลี้ยวขวาต้องหยุดให้ทางแก่รถที่เลี้ยวมาจากทางด้านซ้ายก่อน
ง. ห้ามเลี้ยวซ้าย


10.20 กรณีที่เราเห็นรถคันอื่นให้สัญญาณจะเลี้ยวรถหรือเปลี่ยนช่องทางการเดินรถ จะต้องปฏิบัติอย่างไร

ก. หยุดรถ
ข. จอดรถ
ค. ชะลอความเร็วและให้ทางแก่เขาไปก่อน
ง. เร่งความเร็วเพื่อจะไปก่อน

47 ความคิดเห็น :

 1. ขอความกรุณาอธิบายความแตกต่างของคำตอบ ก.และ ข.ของข้อ 18 หน่อยค่ะ ขอบคุณค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. เฉลยผิดครับ เเก้ไขละครับ ตอบ ข. ครับ

   ลบ
  2. คำอธิบายอยู่ในตัวเลยอ่านคำตอบดีๆ
   ก.หยุดให้รถที่อยู่ทางขวามือไปก่อน
   ข.หยุดให้รถที่จะเลี้ยวขวา(รถอยู่เลนตรงข้าม)ไปก่อน

   ลบ
 2. อ่า่นหลายรอบแล้วเพื่อเตรียมตัวไปสอบทำใบขับขี่ ขอบคุณครับที่เผยแพร่มาให้ผู้คนได้อ่าน คิดว่ามีประโยชน์สำหรับทุกคน

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าดีก็ช่วยบอกต่อได้เลยครับ ^ ^

   ลบ
  2. ข้อ16คับ ทำไมรถมันกลับอ่ะคับ

   ลบ
  3. (ตอบ วีรยุทธ พระสว่าง) คำถามข้อ 16 (ข. ถูก) ให้ดูเส้นเหลืองครับ รถคันสีแดงอยูุ่ฝั่งที่เป็นเส้นประแซงได้, อีกฝั่งที่เป็นเส้นทึบห้ามแซงตลอดที่ยังเป็นเส้นทึบ

   ลบ
 3. สอบเสร็จแล้วครับ ออกประมาณ 10 กว่าข้อ...ขอบคุณครับ

  ตอบลบ
 4. ขอบคุณ ถ้ามาอ่านในนี้ก่อนคงผ่านตั้งแต่รอบแรกแล้ว เห้ออิิ

  ตอบลบ
 5. กำลังเตรียมตัวจะไปสอบ เลยต้องทบทวนหลายๆรอบเลยค่ะเพราะไม่ค่อยรู้เกี่ยวกับกฎ....เท่าไร ได้ความรู้มากเลยค่ะ จากสิ่งที่ไม่เคยรู้ ก็รู้ ขอบคุณสำหรับการแบ่งยันที่ดี

  ตอบลบ
 6. เพิ่งสอบมาค่ะ ขอบอกว่าเป้ะเวอร์ อิอิ ขอบคุณสำหรับประโยชน์ดีๆที่นำมาบอกต่อค่ะ (อ่านทบทวนบ่อยๆรับรองผ่านฉลุยจ้าา)

  ตอบลบ
 7. อยุ่ที่จะได้ข้อสอบแบบไหนใช่มั้ยค่ะ

  ตอบลบ
 8. ขอบคุณค่ะ อ่านไปสอบรอบสอง

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากๆที่เสียสละ ทำแนวข้อสอบขึ้นมา

  ตอบลบ
 10. ขอบคุณมากน่ะครับ

  ตอบลบ
 11. มีประโยชน์มากค่ะ
  ขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 12. รบกวนช่วยอธิบายข้อ 19ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ถ้าอธิบายจากคำตอบ ก็ประมาณว่า เราขับรถไปเจอ ๓ แยกทางซ้าย และเราก็จะเลี้ยวซ้าย

   ขณะเดียวกันนั้น ก็มีรถอีกคนหนึ่ง วิ่งตรงมาทางเรา และจะเลี้ยวเข้าแยกเดียวกันกับเรา (เขาเลี้ยวขวา)

   เราจึงต้องให้ทางแก่คันที่เลี้ยวขวาไปก่อน ประมาณนี้ครับ ^_^

   ลบ
  2. ถ้าอธิบายจากคำตอบ ก็ประมาณว่า เราขับรถไปเจอ ๓ แยกทางซ้าย และเราก็จะเลี้ยวซ้าย

   ขณะเดียวกันนั้น ก็มีรถอีกคนหนึ่ง วิ่งตรงมาทางเรา และจะเลี้ยวเข้าแยกเดียวกันกับเรา (เขาเลี้ยวขวา)

   เราจึงต้องให้ทางแก่คันที่เลี้ยวขวาไปก่อน ประมาณนี้ครับ ^_^

   ลบ
  3. ข้อสอบรอบแรกกับรอบที่สองจะเป็นข้อสอบเดียวกันมั้ยคะ

   ลบ
  4. ข้อสอบรอบแรกกับรอบที่สองจะเป็นข้อสอบเดียวกันมั้ยคะ

   ลบ
 13. ขอบคุณมากๆคะพรุ่งนี้จะไปสอบซ่อมคะรอบแรกไม่ผ่าน

  ตอบลบ
 14. ข้อ 19 งงตำแหน่งใครเป็นใครอยู่ตรงไหน

  ตอบลบ
  คำตอบ

  1. ก็จะเลี้ยวเข้าทางเดียวกัน เช่น เราขับมาทางตรง ต้องการเลี้ยวซ้าย รถที่อยู่ในเลนตรงข้าม(เลนขวา) ต้องการเลี้ยวขวา เข้ามาทางเดียวกันที่เราจะเลี้ยว เราต้องหยุดให้เค้าเลี้ยวก่อนเพราะตำแหน่งที่เขาอยุ่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเรา

   ลบ
 15. ก็จะเลี้ยวเข้าทางเดียวกัน เช่น เราขับมาทางตรง ต้องการเลี้ยวซ้าย รถที่อยู่ในเลนตรงข้าม(เลนขวา) ต้องการเลี้ยวขวา เข้ามาทางเดียวกันที่เราจะเลี้ยว เราต้องหยุดให้เค้าเลี้ยวก่อนเพราะตำแหน่งที่เขาอยุ่มีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุมากกว่าเรา

  ตอบลบ
 16. ไปสอบมาเเล้วครับได้ 49 ข้อ ขอบคุณมากๆ

  ตอบลบ
 17. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 18. ขอบคุณมากค่ะได้ความรู้มากๆเลย

  ตอบลบ
 19. ขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปสอบแก้ตัวค่ะ

  ตอบลบ
 20. ขอบคุณมากค่ะวันนี้ไปสอบแก้ตัวค่ะ

  ตอบลบ
 21. ขอบคุณมากค่ะ ครั้งแรกอ่านน้อยมาก สอบไม่ผ่าน สอบแก้ตัววันที่ 19นี่ มั่นใจว่าผ่านค่ะ ข้อสอบอยู่ในนี้ทั้งหมดค่ะ^_^

  ตอบลบ
 22. พรุ่งนี้จะไปสอบซ่อมค่ะ รอบเเรกได้44คะเเนน น่าเสียดายมาก ขาดไปเเค่คะแนนเดียว ไม่ได้เข้ามาอ่านค่ะ เข้าอบรมเเละสอบเลยวันนั้น พรุ่งนี้ก้รอลุ้นข้อสอบอีก โอ๊ยยยย ผ่านทีเถอะ

  ตอบลบ
 23. ข้อ 19 งง กับคำถาม มองภาพไม่ออก ช่วยด้วย

  ตอบลบ
 24. ขอบคุณมากค่ะ สำหรับความรู้ดีๆ

  ตอบลบ
 25. มีสาระมากๆค่ะ แต่ต้องการคัดลอกไว้อ่านเองด้วยมันทำไม่ได้ใช่ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 26. รบกวนนิดนึงค่ะ ข้อ12 กับ 14 มันเหมือนกันคือว่า รถทั้ง 2 คันขับมาถึงทางที่ไม่มีสัญญาณไฟ และไม่มีอะไรที่บ่งบอกว่าทางไหนทางเอกหรือทางโท ทำไมถึงให้รถที่อยู่ทางซ้ายมือได้สิทธิ์ใช้ทางก่อนคะ

  ตอบลบ
 27. ออกหมดทุกข้อเลยที่สอบ

  ตอบลบ
 28. ขอบคุณข้อมูลดีๆ มากค่ะ วันนี้ไปสอบมาทำได้ 49 คะแนน อ่านจากเวปนี้เลยค่ะ

  ตอบลบ

 29. รถจักรยานยนต์

  เย็นเกินไปสำคัญว่าคุณมีความร่วมเพศเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์

  ตอบลบ
 30. ข้อ 19 นึกว่ามุ่งหน้าไปทางเดียวกัน เคยตอบ ก. ไก่

  ตอบลบ