วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความปลอดภัยในการขับรถ ปัญหาคันเร่งค้าง ดื่มแล้วเมื่่อไหร่จะหายเมา หลับในความปลอดภัยในการขับรถ ปัญหาคันเร่งค้าง ดื่มแล้วเมื่่อไหร่จะหายเมา หลับใน

หลายท่านตอนขับรถอาจจะเจอปัญหาระหว่างขับรถ วันนี้เราจะมาแก้ข้อสงสัยใน เรื่อง คันเร่งค้าง ดื่มแล้วเมื่อไหร่แอลกอฮอล์จะหมดฤทธิ์ และปัญหาการหลับใน