วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คลิบวิดีโอ ท่าสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์

คลิปวิดีโอ การสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติสอบใบขับขี่รถยนต์

เครื่องหมายจราจร ที่ควรรู้ไว้ ในการใช้รถใช้ถนน และในการสอบใบขับขี่


เทคนิคการสอบใบขับขี่รถยนต์ ภาคปฏิบัติ ท่ามาตรฐานที่ใช้ในการสอบ