วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

วิธีการเตรียมตัว สอบทำใบขับขี่รถยนต์ปี 2558-2559 ได้อย่างไร การเตรียมเอกสาร และท่าในการสอบ
วันนี้จะเขียนอธิบายเรื่องเทคนิคในการสอบเพื่อขอใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ในปี 2556 ให้อ่านเพื่อนเป็นแนวทางในการที่จะไปสอบอันดับแรก คือในการสอบเดียวนะจะสอบ 2 วันครับ ซึ่งเดิมที่จะสอบเพียงแค่วันเดียว การปรับเปลี่ยนการสอบนี้ เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2555 เป็นต้นมาครับ ซึ่งในการสอบนั้น จะเป็นการอบรม และสอบข้อเขียน 1 วัน และ สอบภาคปฏิบัติจริง 1 วัน หาก การสอบใดการสอบหนึ่งไม่ผ่าน สามารถสอบใหม่ได้ วันหหลังแต่ไม่เกิน 3 วันทำการ ครับ


เอกสารที่จะต้องเตรียมใบในวันสอบ

1. บัตรประชาชนตัวจริง
2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมระบุเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้
3. ใบรับรองแพทย์ อายุไม่เกิน 1 เดือน

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 1 ภาคตรวจสมรรถภาพร่างกาย

จะมีเกมส์ให้เล่น 2 เกมส์ครับ เป็นเกมส์เกี่ยวกับสายตานั้นแหละ ถ้าเป็แนเมื่อก่อนก็ ตรวจสายตา บอดสีนนั่นแหละครับ


เกมส์ที่ 1 ไฟขึ้นสามสี ตามสัญญาณไฟจราจร แต่ ไม่ได้ เรียงเป็นแนวตั้งเหมือนสัญญาณไฟตามท้องถนนนะครับ เป็นไฟแบบที่เรียกว่า Disco ตามผับ ตามบาร์นั้นแหละ ไฟจะแสดงแบบสั่มให้เราตอบว่าเป็นสีอะไร ไม่ได้ เรียงตามบนล่างตามที่เราท่องจำมานะครับ สำหรับผู้ที่ตาบอดสีและจำตำแหน่งมาละก็หมดสิทธิ์

เกมส์ที่สอง คือก็บอกสีสัญญาณไฟที่แสดงบนหางตาเรา หมายความว่า ให้เีรามองตรง ๆ ไม่ให้เหลือบสายตาไฟไหน และจะมีแสงไฟมาที่ด้านข้าง ของเรา ให้เราบอกว่าแสงนั่นเป็นแสงสีอะไร

เกมส์ที่สาม ทดสอบสายตาแนวลึก จะมีแท่งไม้ 2 แท่ง แท่งหนึ่งอยู่กับที่เป็นแท่งหลัก ให้เพื่อนกดปุ่มเลื่อนอีกแท่งไปมา 2 ครั้ง ครั้งแรกให้เลื่อนมาด้านหน้าให้อยู่ในระดับเดียวกับแท่งหลัก ครั้งที่ 2 ในทางสลับกัน

เกมส์ที่สี่ ทดสอบเหยียบคันเร่งแล้วเบรค ให้เหยียบคันเร่งมิดสัก 5 วินาที ไฟเขียวข้างหน้าจะขึ้นไฟแดงแทนเพื่อให้เพื่อนเหยียบเบรคภายใน 0.75 วินาที ให้ผ่าน 2 ใน 3 ครั้ง ถ้าจะเอาให้ผ่านทันที ก็เหยียบเบรคมิด เหมือนเบรคกระทันหัน แต่ถ้าไม่ผ่าน ก็ต้องนั่งรอจนกว่าเพื่อน ๆ จะสอบเสร็จ แล้วมาสอบใหม่
สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 1 ภาคฟังคำบรรยายส่วนทฤษฎี
อบรมฟังคำบรรยายทั้งวันครับ โดยแบ่งเป็น 2 รอบคือ รอบ 9.00-12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น.
โดยรอบแรกจะบรรยายถึงกฎหมายจราจร และ ส่วนเครื่องหมายต่าง ๆ จะอยู่ในช่วงบ่าย

สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 1 E-EXAM

เมื่อฟังคำบรรยายเสร็จแล้วก็สอบกันเลยครับ จะสอบโดยใช้คอมพิวเตอร์สอบครับ แบบทดสอบออนไลน์ ตามเวลาจะใช้เวลา 1 ชั่วโมงครับ แต่เมื่อความสามารถของแต่ละคน เห็ฯทำกันไม่ถึงสิบห้านาทีก็ผ่านแล้ว เก่ง ๆ กันทุกคนเลย ในที่นี่ คะแนนเต็มอยู่ที่ 50 คะแนน จะต้องได้คะแนนสำหรับรถยนต์ อยู่ที่ 45 คะแนน และรถมอเตอร์ไซต์ อยู่ที่ 45คะแนน แต่ถ้าในสอบทั้งสองประเภท ให้สอบสองครั้งนะครับ เพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกัน ถ้าใครอยากฝึกทำ ข้อสอบใบขับขี่รถยนต์ ลอง ทำดูได้ที่  http://knowledgeth.blogspot.com/2013/11/2556-2557.html
สอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ขั้นที่ 2 ภาคปฏิบัติ

ไปสนามสอบแ่ต่เช้ารับบัตรคิว เลยครับ หรือไม่ว่างไปสอบก็สามารถไปสอบได้ภายใน 3 เดือน เมื่อสอบภาคแรกผ่านครับ ท่าไหนไม่ผ่านก็สอบใหม่ แต่เว้นวันทำการ 3 วันครับ หรือก็แล้วแต่ผู้คุมสอบพิจารณาครับ
สรุปเวลาโดยประมาณที่ใช้ไปในการสอบภาคปฏิบัติ
9.00-9.30 น. อธิบายพร้อมสาธิต
9.30-10.45 น. เรียกคิวที่ 1-30
10.45-11.30 น. เรียกคิวที่ 31-60
11.30-11.45 น. เรียกคิวที่ 61-90
13-14 น. เรียกคิวที่ 91 เป็นต้นไปการสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าถอยหลังเทียบจอด (ท่าที่ 1)

หลักเกณฑ์และเทคนิค ท่าที่ 1 ถอยหลังเทียบจอด มีดังต่อไปนี้

(1) ห้ามใช้เกิน 7 เกียร์ ซึ่งนับเกียร์แรกคือตอนเดินหน้าขึ้นมาตั้งลำตรง ดังนั้นจะเหลือเพียง 6 เกียร์สำหรับเดินหน้าและถอยหลังจอดให้อยู่ในกรอบแดง หมายความว่า เมื่อถอยแล้วไม่ตรงกรอบ ท่านมีโอกาสแก้ตัวขึ้นหน้าใหม่ถึง 2 ครั้ง

(2) จำไว้ว่า คนส่วนมากจะถอยหลังชนหลัก หรือเบียดข้างก่อนเกียร์ที่ 7 ดังนั้นถ้าไม่แน่ใจก็เดินหน้าใหม่ซะ

(3) เกียร์เดียวอาจถูกนับเป็น 2 เกียร์ เพราะเจ้าหน้าที่ดูพลาด เช่นถอยหลังแล้วหยุด แล้วถอยหลังต่อ ดังนั้นแนะนำว่าถ้าจะหยุดก็อย่าหยุดนาน เพื่อความเข้าใจอันดีของเจ้าหน้าที่

(4) ขนาดกรอบ 4 เหลี่ยมที่จะให้จอดอยู่ภายในกรอบแดงนี้คือ 2.5X5 เมตร โดยมีกรอบ 2 ชั้น คือกรอบด้านนอกสีแดง สำหรับขนาดรถมาตรฐาน และกรอบสีเหลืองด้านใน สำหรับรถขนาดเล็ก เช่น Honda Jass, Mini couper, Mazda 2 (รถจิ๋ว), Mitsubishi 1200 cc

(5) ด้านหน้าเหนือกรอบแดงนี้ ไกลออกไป 2.5 เมตรมีกำแพงสีส้มกั้นไว้ ส่วนด้านหลังเลยกรอบแดงไปเพียง 1 คืบมือ ก็มีกำแพงสีส้มกั้นไว้ ต้องไม่เฉี่ยวชน อย่ากลัวกำแพงด้านหน้านี้มากนัก เพราะถ้าห่างมันมากจะไปชนกำแพงด้านหลัง หรืออาจทับกรอบ ซึ่งคนสอบตกกันเป็นจำนวนมาก

(6) หันไปดูไม้ที่เสียบที่กำแพงด้านหลัง ถ้าเป็นรถ 4 ประตู ให้ห่างมันไว้ประมาณ 3 ฟุต มันใจไว้ว่าไม่เกินขอบหน้าแน่ ๆ

การสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ท่าจอดทับเส้น (ท่าที่ 2)

ท่าที่ 2 คือ เลี้ยวซ้าย จอดชิดเทียบฟุตบาท ไม่เกิน 25 ซม.

(1) ผู้ขับต้องเลี้ยวซ้ายเทียบจอด ซึ่งไม่ต้องกังวลเพราะมุมฟุตบาทที่หัวเลี้ยวเป็นแบบมน ๆ
(2) ล้อต้องทับเส้นขาวด้านซ้ายมือ ซึ่งห่างจากฟุตบาทไม่เกิน 25 เซนติเมตร
(3) หน้ารถต้องอยู่ระหว่างเส้นสีขาว
(4) ห้ามเบียดฟุตบาท

(5) ถ้ากลัวเบียดมาก ก็ตีวงกว้าง ๆ จะได้มีที่พอเพื่อขับเฉียงเข้าเทียบจอด

การสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติ ถอยหลังตรง (ท่าที่ 3)

(1) เมื่อไปถึงที่ที่ให้เดินหน้าตรง ถอยหลังตรง ตีวงกว้าง ๆ เพื่อไม่ให้เบียดหลัก
(2) ขับเข้าไปจนกว่าล้อหลังจะพ้นเส้น แล้วค่อยถอยหลัง
(3) ถอยจนล้อหน้าพ้นเส้น แล้วค่อยหักพวงมาลัยเลี้ยว

(4) อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยวก็ที่จะเลี้ยวด้วยนะ

สำหรับเครื่องหมายจราจรในสนามสอบ
(1) อย่าลืมเปิดไฟเลี้ยว เปิดก่อนถึงทางแยก
(2) เจอป้ายหยุด ให้หยุด 10 วินาที ทำท่าดูซ้ายขวาด้วย
(3) เจอทางรถไฟก็หยุดด้วย
(4) เจอวงเวียน ให้เวียนขวา ตามเข็มนาฬิกา

(5) ถ้ามีรถในวงเวียน ให้เขาขับไปก่อนแล้วเราตาม
ค่าธรรมเนียมทำใบขออนุญาต


เมื่อทำการสอนผ่านทั้งสอบขั้นเรียบร้อยแล้วก็ไปเสียค่าธรรมเนียมในการทำขอใบอนุญาตเลยครับ เวียค่าบริหารทั้งสิ้น 205 บาท เป้นค่าธรรมเนียมขอมีบัตร 5 บาท ค่าทำใบอนุญาต 100 บาท และค่าถ่ายรูป อีก 100 บาท เป็นบัตร Smart Card ครับ คล้ายบัตรประชาชน คือต้องรอถ่ายรูปทำกับเค้าที่นั่นครับ หากคิดว่าตัวเองสอบผ่านแน่ ๆ ทำบัตรชั่ว ก้แต่งตัวไปหล่อ สวย ๆ หน่อยนะครับ รูปในบัตรจะได้งาม ๆ ครับ


ขอขบคุณข้อมูลจาก อาจารย์พราว (สว อิเฎล) ด้วยครับ

50 ความคิดเห็น :

 1. ขอบพระคุณสำหรับความรู้นี้ค่ะ

  ตอบลบ
 2. ขอบคุณค่ะที่กรุณาให้ความรู้

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับ ความรู้ดีๆ

  ตอบลบ
 4. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 5. ขอคุณมากๆคัฟพี่ ^_^

  ตอบลบ
 6. ขอบคุณมาก ๆ ค่ะ สอบวันนี้ขอให้ผ่านด้วยเถิดด สาธุ..

  ตอบลบ
 7. ข้อสอบยากขึ้นแต่เพื่อให้ได้คุณภาพ ผมถือว่าโอเค คัฟ

  ตอบลบ
 8. ข้อสอบยากขึ้นแต่เพื่อให้ได้คุณภาพ ผมถือว่าโอเค คัฟ

  ตอบลบ
 9. ขอบคุณมากๆคับผม

  ตอบลบ
 10. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 11. วันนี้ไปสอบข้อเขียนมาบอกตรงๆ ง่ายครับ คือถ้าตอนอบรมคุณไม่นั่งหลับ ไม่เอาแต่ก้มหน้าเล่นมือถือ ฟังและเก็บจดจำข้อมูลที่อบรม รับรองคุณสอบผ่านชัวร์ๆ เพราะข้อสอบก็เอามาจากที่อบรมนั่นแหละ เหลือแต่สอบขับรถ อันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขับรถของคุณแหละครับ

  ตอบลบ
 12. วันนี้ไปสอบข้อเขียนมาบอกตรงๆ ง่ายครับ คือถ้าตอนอบรมคุณไม่นั่งหลับ ไม่เอาแต่ก้มหน้าเล่นมือถือ ฟังและเก็บจดจำข้อมูลที่อบรม รับรองคุณสอบผ่านชัวร์ๆ เพราะข้อสอบก็เอามาจากที่อบรมนั่นแหละ เหลือแต่สอบขับรถ อันนี้ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ขับรถของคุณแหละครับ

  ตอบลบ
 13. ขอบคุณในการสละเวลาแนะนำข้อมูลนี้มีประโยชน์มากมากค่ะ

  ตอบลบ
 14. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
  คำตอบ

  1. ถ้าหากสอบข้อเขียนที่ตจว ผ่าน แล้วมาสอบข้อปฏิบัติ ทีกทม ได้หรือป่าวค่ะ

   ลบ
 15. จะผ่านไหมเนี่ย เรา

  ตอบลบ
 16. สอบข้อเขียนง่ายค่ะ
  เเต่สอบขับไปสอบมาสามรอบตกค่ะ
  ที่จตุจักรใช้ระบบเซ็นเซอร์จับ
  ไม่เป๊ะเวอร์อน่าไปค่ะเสียเวลา

  ตอบลบ
 17. กอล่ะนี่ผู้สอบใบขับขี่มีคดีการฟองรอ้งอยู่จะทำใบขับขี่ใด้มั้ยครับ

  ตอบลบ
 18. อายุเท่าไหร่ถึงสอบได้ครับ

  ตอบลบ
 19. อายุเท่าไหร่ถึงสอบได้ครับ

  ตอบลบ
 20. ใบรับรองแพทย์จากคลีนิคได้ไม๊คะ

  ตอบลบ
 21. รถยนต์ อายุ 18 ปี

  มอไซ อายุ 15 ปี ค่ะ

  ตอบลบ
 22. ใบรับรองแพทย์จากคลีนิคได้ค่ะ(หรืออาจจะแล้วแต่ที่อันนี้ไม่แน่ใจนะ)

  ตอบลบ
 23. ตั้งใจฟังมาก แต่ความจำสั้น พอมาลองทำข้อสอบที่บ้าน ลืมเฉย ไม่ได้พวกเครื่องยนต์ การดูแลอ่ะ ขับรถไม่เก่ง

  ตอบลบ
 24. คนที่เคยมี คดี สามารถ ทำ ได้ปะ ครับ

  ตอบลบ
 25. อยากทราบค่าทำเนียนจัไปทำใบขับขี่ครั้งเเรกอะครับ อีพเดทฝหก้ทีสับสนครับ จะไปทำวันที่ 4ธ.ค

  ตอบลบ
 26. วันที่ไปจองบัต เขานักต่อจากวันที่ไปอีก80วันได้บัตสีเหลืองมา เเล้ววันที่ไปจะไปสอบใบรับรองเเพทเราต้องมีใบใหม่ไปไหมครับ คือมันเกิน1เดือนอะครับ

  ตอบลบ
 27. วันแรกยื่นเอกสารให้เจ้าหน้าที่เรียบร้อยแล้ว
  วันที่สองที่ไปแบบทศสอบกับภาคปฏิบัติ ต้องใช่เอกสารอะไรหรือเปล่าค่ะ

  ตอบลบ
 28. และถ้าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ขับรถเป็น .
  จะต้องทำไงล่ะคะ .พอดีแฟนหนูเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เรยย .

  ตอบลบ
 29. และถ้าคนที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ขับรถเป็น .
  จะต้องทำไงล่ะคะ .พอดีแฟนหนูเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เรยย .

  ตอบลบ
 30. ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสอบได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 31. ถ้าอยู่ต่างจังหวัดสอบได้มั้ยคะ

  ตอบลบ
 32. เคยอบรมแล้วตอนทำใบขับขี่รถยนต์ ถ้าจะสอบใบขับขี่รถจักรยานยนต์ ต้องอบรมอีกรึป่าวครับ

  ตอบลบ
 33. อยากทราบ บัตรประชาชนขึ้นที่ กทม.แต่จะไปสอบที่ ตจว. ได้หรือเปล่าคะ?

  ตอบลบ
 34. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 35. ค่าทำใบขับขี่รถยนทั้งหมดเท่าไรคัย

  ตอบลบ
 36. เป็นประโยชน์มากค่ะ

  ตอบลบ
 37. ทำไมขนส่งบอกใช้ใบแพทย์ได้7วัน

  ตอบลบ
 38. จะไปทำบัตรขับขี่ ไม่มีบัตรประชาชน ใช้อะไรเเทนได้บ้างคับ

  ตอบลบ
 39. จะไปทำบัตรขับขี่ ไม่มีบัตรประชาชน ใช้อะไรเเทนได้บ้างคับ

  ตอบลบ
 40. จะไปทำบัตรขับขี่ ไม่มีบัตรประชาชน ใช้อะไรเเทนได้บ้างคับ

  ตอบลบ
 41. ทำใบขับขี่ถ้าตาบอดข้างเดียวสามารถทำใบขับขี่ได้ไหมครับ....

  ตอบลบ
 42. ทำใบขับขี่ถ้าตาบอดข้างเดียวสามารถทำใบขับขี่ได้ไหมครับ....

  ตอบลบ
 43. ในกรณีที่ใบขับขี่หายและหมดอายุ1ปีสามารถต่อไหม่ได้ไหมค่ะ

  ตอบลบ
 44. ถ้าทำแล้ว แต่ยังไม่อายุถึง18 เลยได้ใบ110ซีซี แต่ถ้าอายุ18แล้วต้องไปทำใบใหม่มั้ย หรือว่าใช้110ซีซีได้
  ผมขี่125

  ตอบลบ