วันอังคารที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ความปลอดภัยในการขับรถ ปัญหาคันเร่งค้าง ดื่มแล้วเมื่่อไหร่จะหายเมา หลับในความปลอดภัยในการขับรถ ปัญหาคันเร่งค้าง ดื่มแล้วเมื่่อไหร่จะหายเมา หลับใน

หลายท่านตอนขับรถอาจจะเจอปัญหาระหว่างขับรถ วันนี้เราจะมาแก้ข้อสงสัยใน เรื่อง คันเร่งค้าง ดื่มแล้วเมื่อไหร่แอลกอฮอล์จะหมดฤทธิ์ และปัญหาการหลับใน

วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขนส่งปรับการสอบใบขับขี่ใหม่ เริ่ม 1 มิถุนายน 2557 นี้

 กรมการขนส่ง ได้ประกาศปรับหลักเกณฑ์การสอบเพื่อรับใบขับขี่เป็นแบบใหม่ ทั้งรถบุคคลธรรมดาและรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวดและมีประสิทธิผลมากกว่าเดิม โดยเริ่มเปลี่ยน วันที่ 1 มิถุนายน 2557