วันศุกร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

ขนส่งปรับการสอบใบขับขี่ใหม่ เริ่ม 1 มิถุนายน 2557 นี้

 กรมการขนส่ง ได้ประกาศปรับหลักเกณฑ์การสอบเพื่อรับใบขับขี่เป็นแบบใหม่ ทั้งรถบุคคลธรรมดาและรถโดยสารสาธารณะให้เข้มงวดและมีประสิทธิผลมากกว่าเดิม โดยเริ่มเปลี่ยน วันที่ 1 มิถุนายน 2557

ขนส่งปรับการสอบใบขับขี่ใหม่ เริ่ม 1 มิถุนายน 2557 นี้     


    โดยมาตรการการทดสอบเพื่อขอรับใบขับขี่ใหม่นั้น จะเน้นไปทางการสอบข้อเขียนเป็นหลัก โดยจะเพิ่มจำนวนข้อสอบที่รวบรวมจากเดิม 300 ข้อ เป็น 1,000 ข้อ และจากเดิมที่เลือกมา 30 ข้อนั้นจะถูกปรับให้เลือกคำถามมาทดสอบ 50 ข้อ ซึ่งจะทำให้มีข้อสอบมากกว่าเดิมถึง 20 ข้อ
    นอกจากจะเพิ่มจำนวนข้อสอบข้อเขียนแล้ว ยังเพิ่มเกณฑ์การวัดผลที่จากเดิม จะมีเกณฑ์ 75เปอร์เซ็น (ต้องถูก 23 จาก 30 ข้อ) เพิ่มมาเป็น 90 เปอร์เซ็น โดยต้องตอบคำถามให้ได้ 45 ข้อขึ้นไปจากข้อสอบทั้งหมด 50 ข้อ ทำให้การสอบใบขับขี่มีความเข้มงวดมากขึ้น ทำให้ผู้สอบผ่าน มีความรู้ความเข้าใจในกฎการจราจร ทำให้ท้องถนนปลอดภัยจากอุบัติเหตุมากขึ้น
ส่วนการอบรมการเรียนการใช้กฏการจราจร 4 ชั่วโมงนั้น กรมการขนส่งทางบกเห็นว่ามีคนมาขอสอบใบขับขี่ใหม่จำนวนมาก จึงทำให้มีการจงคิว จึงเตรียมใช้พื้นที่สถานศึกษา เพื่อทดสอบใบขับขี่แทน แล้วนำมาสอบใบขับขี่ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องมานั่งอบรมที่กรมขนส่ง

ส่วนการสอบภาคปฏิบัติการทดสอบขับรถนั้น ยังใช้การสอบท่าขับ ต่างๆเหมือนเดิม


ขอบคุณภาพประกอบจาก www.srdriving.com

4 ความคิดเห็น :

  1. ก็แค้ได้ใบขับขี่มายากขึ้นเท่านั้น แต่มารยาทในท้องถนนก็ไม่ดีขึ้นมาหรอกเชื่อซิ

    ตอบลบ
  2. ผมต้องการข้อสอบ 1000 ข้อ เอาจากไหนครับ ผมจะศึกษาเป็นแนวก่อนครับ

    ตอบลบ
  3. ถ้ามันยากแล้วเปลี่ยนให้คนมีวินัยได้ก้อคงดี แต่ปันหาบนถนนส่วนใหญ่มันเกิดจากคำว่าเห็นแก่ตัวมากกว่านะ เลิกเห็นแก่ตัวเอื้ออาทรเป็นกันหรือเปล่า

    ตอบลบ