วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

คลิปวิดีโอ การสอบใบขับขี่ภาคปฏิบัติสอบใบขับขี่รถยนต์ท่าสอบใบขับขี่ : การขับรถยนต์


ท่าสอบใบขับขี่ : การเดินหน้า


ท่าสอบใบขับขี่ : การถอยหลังเข้าจอด


ท่าสอบใบขับขี่:การหยุดรถทางลาด
 

ท่าสอบใบขับขี่ : การกลับรถ
 

ท่าสอบใบขับขี่:จอดในช่องมุมฉาก


 ท่าสอบใบขับขี่ :เครื่องหมายจราจร

1 ความคิดเห็น :