วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

[บทความ] ''เติมลมยางรถยนต์'' ต้องใช้ความดันเท่าไหร่ถึงจะดี

----Advertisement ----------

แรงดันลมยางที่เหมาะสม
ในการใช้แรงดันลมอย่างที่ถูกต้อง จะทำให้ยางแสดงสมรถนะที่ดีที่สุดออกมา ยืดอายุการใช้งาน และประหยัดน้ำมัน ในการเลือกใช้แรงดันลมยางที่เหมาะสมสำหรับยางติดรถ หรือยางในขนาดเดียวกัน คือสิ่งที่ถูกกำหนดมาจากโรงงานผู้ผลิต และในบางทียังมีแรงดันลมยางที่ต่างกันระหว่างยางหน้า กับยางหลังอีกด้วย

จะหาค่าแรงดันลมยางที่กำหนดไว้โดยโรงงานผู้ผลิตได้จากที่ไหน
คุณสามารถหารายละเอียดของแรงดันลมยางที่กำหนดไว้โดยโรงงานผู้ผลิตรถยนต์ได้ที่แผ่นการ์ด หรือสติ๊กเกอร์ ในบริเวณด้านในประตู ช่องเก็บหน้ารถ หรือบริเวณใกล้กับฝาปิดถังน้ำมัน หรือหากไม่พบรายละเอียดดังกล่าว สามารถหาได้จากคู่มือการใช้รถ หรือปรึกษากับโรงงานผู้ผลิตรถยนต์โดยตรง โรงงานผลิตยางรถยนต์ หรือร้านขายยางรถยนต์ทั่วไป ป้ายที่บอกนี้จะบอกถึงการรับน้ำหนักสูงสุดของรถยนต์คันนั้นๆ ความดันลมยางขณะเย็น และขนาดของยางที่ทางโรงงานผู้ผลิตรถยนต์แนะนำไว้

เครื่องมือวัดแรงดันลมยาง
คุณไม่สามารถบอกได้ว่าแรงดันลมยางน้อยหรือไม่จากการสังเกตด้วยตาเปล่า ควรหาอุปกรณ์วัดแรงดันลมยางในการวัดแรงดันของยางรถยนต์ของคุณ


ควรตรวจสอบแรงดันลมยางเมื่อใด
ควรตรวจสอบแรงดันลมยาง (รวมถึงยางอะไหล่) อย่างน้อยเดือนละครั้ง และก่อนที่จะเดินทางไกล ควรตรวจเช็คแรงดันลมยางขณะที่ยางยังเย็นอยู่ (ก่อนที่รถจะทำการวิ่ง) หากคุณจำเป็นต้องใช้รถวิ่งไปแล้วมากกว่า 1 ไมล์ ตรวจเช็คแรงดันลมยางในแต่ละล้อ และเมื่อถึงสถานที่บริการ ลองตรวจเช็คแรงดันลมยางอีกครั้ง หากพบว่าแรงดันลมยางเพิ่มขึ้น แสดงว่าจำเป็นจะต้องมีการเติมลมยางเพิ่มเข้าไปอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น หากแรงดันลมยางในขณะที่ยางเย็นตัวควรอยู่ที่ 35 PSI แต่วัดแรงดันขณะยางเย็นได้เพียง 28 PSI ในขณะทีี่วัดแรงดันลมยางเมื่อวิ่งไปแล้วได้อยู่ที่ 33 PSI แสดงว่าคุณควรเติมลมยางในขณะนั้นที่ 40 PSI และทำการตรวจเช็คอีกครั้งเมื่อยางเย็นตัวลง
---------- Advertisement ----------


จะทำอย่างไรหากยางรถยนต์สูญเสียแรงดันลมยางไป
ยางรถยนต์โดยปรกติจะสูญเสียแรงดันลมยางไป ผ่านกระบวนการซึมของยางเป็นธรรมชาติอยู่แล้ว การเปลี่ยนอุณหภูมิภายนอกก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ยางสูญเสียแรงดันลมยางไป ความร้อนเป็นปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อแรงดันลมยาง หากจะกล่าวโดยทั่วไป ยางรถยนต์จะสูญเสียแรงดันลมยางเดือนละ 1-2 PSI ในสภาพอากาศเย็น และจะมากกว่านั้นในสภาพอากาศร้อน เรื่องสำคัญที่ควรจำไว้ว่า แรงดันลมยางที่น้อยเกินไป จะส่งผลต่อความผิดปกติของยางโดยตรง ดังนั้นควรตรวจเช็คแรงดันลมยางอย่างสม่ำเสมอ


ข้อควรจำอื่นๆ
ห้ามลดแรงดันลมยางในขณะที่ยางร้อน เป็นปรกติที่ยางจะมีแรงดันลมยางเพิ่มขึ้นในขณะที่ยางร้อนเมื่อรถวิ่งไปได้ซักระยะ

มั่นสังเกตว่าจุ๊บเติมลม หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องต่างๆ ยังอยู่ในสภาพดีไม่มีสนิม หรือสิ่งสกปรก ควรทำการเปลี่ยนจุ๊บเติมลมใหม่ทุกครั้ง หากมีการเปลี่ยนยาง

การที่แรงดันลมยางอ่อนเกินไป หรือบรรทุกน้ำหนักที่มากเกินไป จะส่งผลโดยตรงต่อการเพิ่มอุณหภูมิของยาง และเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดยางข้อผิดพลาดต่างๆ ซึ่งผลจากข้อผิดพลาดอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ และ/หรือ บาดเจ็บสาหัส จนถึงขั้นเสียชีวิตได้

ขอบคุณบทความจาก
toyotires.co.th/


ขอบคุณรูปจาก
http://tirescars.net/

1 ความคิดเห็น :


  1. เย็นเกินไปสำคัญว่าคุณมีความร่วมเพศเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์
    รถจักรยานยนต์

    ตอบลบ