วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

5 เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลรถ ที่จะทำให้รถอยู่กับคุณไปนานๆ---------- Advertisement ----------

5 เคล็ดลับง่ายๆในการดูแลรถ ที่จะทำให้รถอยู่กับคุณไปนานๆ 


หลายๆครั้งที่เราต้องฝากชีวิตไว้กับรถยนต์ที่เรากำลังนั่งอยู่หรือกำลังขับอยู่ ซึ่งยิ่งรถยนต์ของเรามีสภาพดีเท่าไหร่ ก็นับได้ว่าเป็นความปลอดภัยของเรามากขึ้นเท่านั้น ถึงแม้ว่าอุบัติเหตที่เกี่ยวกับรถยนต์ส่วนใหญ่จะเกิดจากความประมาทในเรื่องของการขับรถ แต่เราก็ไม่ควรละเลยเกี่ยวกับสภาพรถภายในเลยนะ เรามีเคล็ดลับง่ายๆในการดูแลรถดังนี้


---------- Advertisement ----------

1. อย่าละเลยคู่มือปฏิบัติการใช้รถยนต์ ถ้ามีตารางแนะนำการซ่อมบำรุง เราก็สามารถเลือกใช้เป็นแนวทางในการตรวจเช็คอะไหล่ได้

2. เปลี่ยนสายพานทุกๆ 60,000 – 90,000 ไมล์ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถยนต์ ซึ่งเมื่อเราขับไปนานๆ ก็จะเกิดความเสื่อมได้และถ้าหากเราเลือกที่จะขี้เหนียวไม่ยอมเปลี่ยน เมื่อสายพานขาดเราอาจจะเสียเงินมากกว่าค่าสายพานแน่

3. สำรองเงินไว้เป็นค่าบำรุง ค่าซ่อมรถประจำปี ในแต่ละปีขงคนใช้รถยนต์ควรที่จะมีเงินประมาณ 5,000-20,000 บาท โดยขึ้นอยู่กับอายุการใช้งาน ยิ่งเรามีงบมากและเร็วเท่าไหร่ เมื่อเกิดเรื่องอะไรขึ้นก็จะไม่กระทบกับเงินในกระเป๋าของเรา

4. หาข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์ของเรา รถยนต์แต่ละรุ่นก็จะมีปัญหาที่แตกต่างกันหรือคล้ายๆกัน การที่เรารู้ถึงปัญหาของรถยนต์ ก็จะทำให้เราเตรียมพร้อมและสามารถรับมือได้อย่างดีนะ โดยทั่วไปแล้วรถยนต์แต่ละรุ่นก็มักจะมีเว็บเป็นของตัวเอง

5. เลือกใช้อะไหล่คุณภาพ เป็นของแท้จากโรงงานยิ่งดี เราทุกคนย่อมรู้ดีว่าการเลือกซื้ออะไหล่แท้มีคุณภาพ จะทำให้เราได้รับความปลอดภัยมากกว่าการเลือกซื้ออะไหล่ที่เป็นของปลอม พยายามเลือกที่จะซ่อมรถที่ศูนย์เพื่อความมั่นใจในเรื่องอะไหล่

1 ความคิดเห็น :


  1. รถจักรยานยนต์

    เย็นเกินไปสำคัญว่าคุณมีความร่วมเพศเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์

    ตอบลบ