วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ฺฺฺBasic Network : คำศัพท์น่ารู้สำหรับความรู้ด้าน Network

 

 Introduction Vocabulary คำศัพท์น่ารู้สำหรับความรู้ด้าน Network

 Remote Access คือการใช้เครื่องมือหรือบริการผ่านระบบเน็ตเวิร์ก (ไม่ต้องถ่อสังขารไปทําเอง
ถึงที่)
 Multiple Resource คือการใช้ข้อมูลจากหลายๆแหล่ง
 Multiple Network คอนเซปต์ของการบริการที่แตกต่าง ย่อมมีเน็ตเวิร์กและอุปกรณ์ต่างๆที่ไม่
เหมือนกัน
 Converged Network ทุกบริการที่ใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกัน ใช้เน็ตเวิร์กร่วมกัน
 Fault Tolerance ความผิดพลาดที่ยอมรับได้ เช่นโอกาสที่อุปกรณ์จะทํางานล้มเหลว และเวลาที่ใช้
     ฟื้นตัวหลังจากทํางานล้มเหลวแล้ว ส่วนมากใช้วิธี redundant connections เมื่อมีอุปกรณ์หนึ่งเสีย ก็ไปใช้
อีกอุปกรณ์หนึ่งได้
 Scalability ผู้ใช้กลุ่มใหม่สามารถใช้ network ได้โดยไม่ประสบปัญหาประสิทธิภาพการทํางานที่
ลดลง
 Quality of Service QoS ระดับคุณภาพสําหรับบริการต่างๆ เช่น การใช้วิดีโอ ออดิโอออนไลน์ ให้
เน้นความเร็วที่ไม่มีการขัดจังหวะ แต่ความถูกต้องนั้นไม่ต้องมีมากนัก ต่างกับการส่งข้อมูล หรือไฟล์ที่เน้น ที่ความถูกต้อง ตัวอย่าง
 Real-time traffic: Voice over IP VOIP, video conferencing
 Web content: browsing, shopping
 Transactional traffic: order processing & billing, accounting
 Streaming traffic: Video on Demand VoD, movies
 Bulk traffic: email, print files

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น