วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2558

ความสำคัญของใบขับขี่

ความสำคัญของใบขับขี่
ใบอนุญาตขับขี่ หรือในอีกชื่อหนึ่งนั้นก็คือ ใบขับขี่ ที่เรารู้จักกันนั้นเองครับ โดยปรกตินั้นในการที่เรามีรถยนต์ส่วนบุคคล และต้องการที่จะขับรถออกไปยังที่ต่างๆ ได้นั้น เราจำเป็นที่จะต้องใบขับขี่นั้นเองครับ โดยใบขับขี่นี้นั้นจะทำหน้าที่ในการเป็นเอกสารเพื่อยืนยันว่าผู้นั้นสามารถขับรถยนต์บนถนนสาธารณะได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายนั้นเองครับ โดยกรมกราข่มส่งทางบกจะเป็นผู้ที่สามารถออกใบขับขี่ตัวนี้ให้เราได้ ซึ่งก่อนที่เราจะได้ใบขับขี่มานั้นเราจำเป็นที่จะต้องเข้าทำการทดสอบในส่วนต่างๆ ที่ทางกรมการข่งส่งทางบกได้กำหนดเอาไว้นั้นเองครับ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะไม่ทราบว่าใบขับขี้นั้นมีกี่เภท ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกันเลยครับ
 

·        ใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว
o   ใบอนุญาตขับรถยนต์ชั่วคราว
o   ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อชั่วคราว
o   ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลชั่วคราว
·        ใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล
·        ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
·        ใบอนุญาตขับรถยนต์สาธารณะ
·        ใบอนุญาตขับรถยนต์สามล้อสาธารณะ               
·        ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
·        ใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ
·        ใบอนุญาตขับรถบดถนน
·        ใบอนุญาตขับรถแทรกเตอร์
·        ใบอนุญาตขับรถตามความตกลงระหว่างประเทศที่ประเทศไทยเป็นภาคี (ใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ)
 

โดยหลายๆ ท่านอาจจะเข้าใจเพียงแค่ว่าใบขับขี่นั้นมีความสำคัญเพียงเพื่อยืนยันให้เราสามารถขับรถยนต์ได้อย่างถูกต้องตามกฏหมายเท่านั้น แต่ ใบ ขับขี่นั้นมีความสำคัญมากกว่านั้นครับ โดยใบขับขี้นั้นจะมีความเกี่ยวข้องทางด้านการประกันภัย และ กรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ในกรณีทีเกิดอุบัติเหตุขึ้นกับตัวเรานั้นเองครับ แต่ในปัจจุบันนี้นั้นได้มีการเปลี่ยนแปลง ขึ้น โดยได้ทำการลดบทบาทคำวามสำคัญของใบขับขี่ลง เช่น หากเราขับรถยนต์ที่ได้ทำการประกันภัยไว้แต่ผู้ขับขี่นั้นไม่ได้ทำใบขับขี่ไว้ ทางบริษัทจะรับผิดชอบเพียงแค่รถยนต์ที่ทำประกันภัยไว้เท่านั้นครับ รวมไปถึงยังประกันภัยให้แก่บุคคลภายนอกอีกด้วยครับ แต่ถึงอย่างไรก็ตามนั้นหากเพื่อนๆ มีรถยนต์ส่วนบุคคลนั้นก็สมควรที่จะไปทำใบขับขี่ดีกว่าครับ เพราะหากเราถูกตำรวจตรวจสอบเราจะได้มีใบขับขี้นี้ยืนยันได้นั้นเองครับ
Advertisement ----------

1 ความคิดเห็น :


  1. เย็นเกินไปสำคัญว่าคุณมีความร่วมเพศเพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์เพศสัมพันธ์
    รถจักรยานยนต์

    ตอบลบ