วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

เทคนิคการขับรถ


ในหัวข้อนี้จะมาบอกถึงเทคนิคการขับรถ ตามสถานการณ์ต่างๆและภูมิประเทศที่แตกต่างกัน โดยท่านผู้อ่านสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการขับขี่จริงได้ ซึ่งจะแบ่งเป็น 3 หัวข้อดังนี้

เทคนิคการขับรถทางราบ

• ต้องขับรถแบบคาดการณ์ คือต้องคาดการณ์ล่วงหน้าว่าบนเส้นทางข้างหน้า
อาจเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดได้ตลอดเวลา เช่น อาจมีคนข้ามถนน จักรยานยนต์ตัดหน้า
รถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงตัดหน้า
• การขับรถขณะฝนตกหนัก ควรใช้ความเร็วให้น้อยกว่าปกติ ระวังบางจุดที่อาจมี
นํ้าท่วมขัง และที่สำคัญต้องระวังเรื่องแรงลมที่จะมาปะทะรถทำให้รถ
เสียการทรงตัว
• ในขณะเบรกฉุกเฉินต้องไม่ทำให้เครื่องยนต์ดับ เพราะพวงมาลัยจะหมุนไม่ได้
• การแซงผู้ขับรถจะต้องมีพื้นที่ด้านหน้าเพียงพอในจังหวะการแซง ต้องประเมิน
ระยะเวลาและระยะทางที่เพียงพอกับการแซง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
มากที่สุด
• ระยะการตามหลังรถคันอื่น ต้องมีการเว้นช่องว่างด้านหน้าให้มาก
เพื่อในกรณีฉุกเฉินจะได้มีพื้นที่ในการหยุดรถได้อย่างปลอดภัยและ
การเว้นระยะห่างยังทำให้ผู้ขับรถมีทัศนวิสัยในการมองที่ดีขึ้น


เทคนิคการขับรถเข้าโค้ง

• ลดเกียร์ให้เหมาะสม ปฏิบัติตามป้ายเตือนต่างๆ ก่อนเข้าโค้งอย่างเคร่งครัด
• จัดท่าทางการนั่งของผู้ขับรถให้เหมาะสม (ขาซ้ายวางที่พักเท้า/หลัง และสะโพกชิดพนักพิง จับพวงมาลัยสองมือ)
• หลักการขับเข้าโค้งให้ใช้วิธีเข้าช้า-ออกเร็ว ตำแหน่งการจับพวงมาลัยอยู่ที่ 3 และ 9 นาฬิกา ใช้ความเร็วไม่เกินป้ายบอกความเร็วทั้งก่อนเข้าโค้งและ ขณะอยู่ในโค้งเพื่อให้รถเกาะถนน
• การขับรถเข้าทางโค้งขวาให้ชิดด้านซ้าย เพื่อเปิดมุมมองด้านหน้าให้กว้างขึ้น
• ทางโค้งที่มีลักษณะเป็นโค้งปิด ที่ไม่สามารถมองเห็นด้านหน้าให้ใช้สัญญาณแตร เพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัย
• ในขณะขับรถอยู่ในโค้งห้ามเบรกกะทันหัน ห้ามเหยียบคลัตช์ และ ห้ามเปลี่ยนเกียร์โดยเด็ดขาด
• ผู้ขับต้องคำนึงถึงนํ้าหนักผู้โดยสารที่อยู่ด้านบน ที่จะส่งผลกระทบต่อการทรงตัว ของรถขณะเข้าโค้ง

เทคนิคการขับรถลงเขา

• ต้องวางแผนในการเดินทาง ศึกษาเส้นทางล่วงหน้าก่อนเดินทางทุกครั้ง
• ตรวจเช็กสภาพรถ เครื่องยนต์ สภาพยาง เบรก ระบบลมเบรก ฯลฯ
• ประเมินความลาดชันที่จะขับลงทางลาดชันให้ถี่ถ้วน เพื่อใช้ความเร็วและ
เกียร์ที่ถูกต้อง
• ให้ใช้เกียร์ตํ่าให้สอดคล้องกับความลาดชัน ห้ามใช้เบรกต่อเนื่องตลอดเวลา
เพราะจะทำให้ลมในหม้อเบรกหมด จนทำให้ระบบเบรกไม่ทำงาน หรือทำให้
ผ้าเบรกไหม้ไม่สามารถเบรกรถให้หยุดได้
• การใช้เกียร์สูงในขณะขับรถลงทางลาดชันทำให้รถมีความเร็วมากขึ้น
และจะทำให้ไม่สามารถลดเป็นเกียร์ตํ่าได้อีก
• ประเมินความสูงชันของเนินหรือภูเขาโดยให้สังเกตจากป้ายเตือน
• ผู้ขับต้องคำนึงถึงนํ้าหนักและความสมดุลของผู้โดยสารที่อยู่ด้านบน
ที่จะส่งผลกระทบต่อการทรงตัวของรถขณะลงทางลาดชัน
• ให้ทิ้งช่วงห่างจากรถคันหน้าไม่น้อยกว่า 100 เมตร
• มองหาทางออก ทางหลบหลีกไว้ล่วงหน้า เผื่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้
• ใช้เบรกเสริมช่วย เช่น เบรกไอเสีย เบรกไฟฟ้า หรือรีทาร์เดอร์ (Retarder) เบรก


ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น