วันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2557

หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน เวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน


หมายเลขโทรศัพทฉุกเฉิน เวลาเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน

แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย 191
หน่วยกู้ชีพศูนย์นเรนทร 1669
ตำรวจท่องเที่ยว 1155
ศูนยรับแจ้งอุบัติเหตุบนทางหลวง 1193
สายด่วนกรมทางหลวง (call center) 1586
ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน 1356
ศูนย์คุ้มครองผูู้โดยสารรถสาธารณะและรับเรื่องร้องเรียน 1584

ไม่มีความคิดเห็น :

แสดงความคิดเห็น